1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”); CanCan Tercüme Bürosu’nun (“CanCan Tercüme”) internet sitesi (https://www.cancantercume.com/) aracılığıyla çevirmenler (“Çevirmen”) ile çeviri talebinde bulunan müşteriler (“Müşteri”) arasında aracılık etmesi ve Müşteri’lere çeviri hizmeti sunmasına yönelik olarak Müşteri ile adresinde mukim CanCan Tercüme – Cansu Franko arasında (“Müşteri” ile “CanCan Tercüme” bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.) geçerli ve yürürlükte olan, Taraflar arasındaki hizmetin niteliklerini ve mesafeli satışa dair hükümleri içeren yasal sözleşmedir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu CanCan Tercüme tarafından Müşteri’ye verilecek tercümanlık hizmetleri ile Müşteri’nin CanCan Tercüme’ye ait https://www.cancantercume.com/ alan adlı web sitesinden, e-posta yolu ile, Whatsapp gibi uygulamalar üzerinden ya da sair platformlardan gerçekleştireceği mal/ hizmet satın alımına yönelik olarak taraflar arasındaki mesafeli satışın şartlarının belirlenmesinden ibarettir. İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Müşteri; alacağı hizmete konu ürünlerin niteliklerini, fiyatını, ödeme şeklini, teslim koşullarını, hizmete ilişkin tüm ön bilgileri ve cayma hakkına dair bilgi sahibi olduğunu, tüm bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://www.cancantercume.com/ sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu, KVKK Aydınlatma Metni, Gizlilik Sözleşmesi  işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Müşteri bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Müşteri, CanCan Tercüme’ye ait internet sitesinde sözleşmeye konu hizmetin temel nitelikleri, adı ve cinsi, adedi, ödeme şekli ve tüm vergiler dâhil satış bedelini, teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve vermiş olduğu bu teyidin CanCan Tercüme ile arasında işbu Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması anlamına gereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi ile işbu hizmet ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, sipariş verdiği hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. CanCan Tercüme çeviriyi kabul edip aldıktan sonra işi yarım bırakmayacak, eksik teslim etmeyecek ve kaynak metin üzerinde ekleme ve çıkarma yapmayacaktır. Müşteri işbu sözleşmeyi kabul edip onayladıktan ve hizmetin/ işin ifası için hesaplanan tutarda bedeli ödedikten sonra işin iptal edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Müşteri’nin iptal talepleri CanCan Tercüme tarafından hiçbir surette kabul edilmeyecektir.

3.3. CanCan Tercüme; sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edeceğini, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Müşteri siparişini oluşturduktan sonra hizmete konu belgelerini CanCan Tercüme’ye ulaştırmak için kendisine sunulan iki seçenekten birini kullanacaktır. Müşteri, ilgili belgeleri https://www.cancantercume.com/ web sitesine yükleyebilir ya da kendi seçimlik hakkı kapsamında belgelerini CanCan Tercüme’nin mailine ya da yine web sitesinde yer verilen telefon numarasına whatsapp aracılığıyla ulaştırabilecektir. Müşteri tarafından ilgili belgelerin posta yolu ile gönderilmesi halinde CanCan Tercüme tarafından işin/ hizmetin Müşteri’ye teslim edileceği tarih, kargonun/ postanın CanCan Tercüme adresine ulaştığı gün başlayacaktır.  Banka havalesi ile yapılan ödemelerde teslim tarihi ödemenin ulaştığı günden başlayarak teslim süresi kadardır.

3.5. CanCan Tercüme; Müşteri’nin işbu Sözleşme’yi kabul edip onaylamasından sonra Müşteri tarafından kendisine https://www.cancantercume.com/ web sitesi üzerinden, mailinden ya da whatsapp aracılığıyla teslim edilmiş belgelere ilişkin olarak kaynak dilden hedef dile yaptığı çevirisini Müşteri’ye sistem tarafından atanan süre içerisinde teslim edecektir.

3.6. CanCan Tercüme; sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Müşteriye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Müşteri’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Müşteri; Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, CanCan Tercüme’nin sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. CanCan Tercüme’nin Müşteri tarafından siteye eklenen kendisine ait adres, e-posta, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteri’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul etmekle CanCan Tercüme’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

3.9. Müşteri, CanCan Tercüme’ye ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerin tamamen ve münhasıran kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. CanCan Tercüme’ye ait internet sitesi üzerinden, CanCan Tercüme’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Müşteri’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

3.11. CanCan Tercüme,  talep edilen çevirinin içeriği ile ilgili tüm bilgileri, isim, içerik ve özel evrakta gizlilik gösteren bu özel bilgileri, işin gerektireceği durumlar dışında üçüncü şahıslarla paylaşmayacak, kullanmayacak ve açıklamayacaktır. Aynı şekilde müşteri de yaptırdığı iş ile ilgili CanCan Tercüme’nin özel bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Gizli bilginin ifşa edildiğini somut delillerle ispat etme yükümlülüğü Müşteri’ye aittir.

3.12. CanCan Tercüme;  yazılı çeviri işini müşteri tarafından terminoloji ve herhangi bir veri sunulmadığı taktirde kendi belirlediği normlara uygun olarak yine kendi terminoloji bankasına göre çeşitli sözlük, kaynak kitap ve veritabanı kullanarak yapacaktır. Terminoloji sunmayan müşteri iş bitiminde tercümenin revize edilmesi yönünde talepte bulunamayacaktır. Müşteri, CanCan Tercüme’ye  verdiği dokümanların kaynak dilinin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol edecek, evrak üzerindeki kaynak dilin çevirmen tarafından düzeltilmesini kesinlikle talep edemeyecek ve CanCan Tercüme’yi asla kaynak dildeki yazı ve rakam hatalardan sorumlu tutmayacaktır. Tercümenin formatını (sayfa düzenlemesi, dosya türü, yazı boyutu, vs.) belirleme yetkisi CanCan Tercüme’ye aittir.

3.13. Dünya standartlarında yazılarda kabul edilen kusur opsiyonu 5/1000 (Binde beş) hatadır. Etiket/ ambalaj/ broşür/ katalog/ dergi/ makale/ sözleşme/ ticari ve şahsi belgeler vb. tüm tercümelerde baskı ve/veya işlem öncesi ya da sonrası herhangi bir değişiklik/ düzeltme talep edilmesi halinde CanCan Tercüme’nin sorumluluğu sadece değişikliği/ düzeltmeyi yapmakla sınırlıdır. Baskı ve/veya işlem öncesi ya da sonrası başka bir talep (çeşitli sebepler nedeniyle iş iptali, ücret iadesi, tazminat, kesinti, indirim vs. gibi) CanCan Tercüme tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir. Revize talebi yalnızca metin üzerindeki düzeltmeleri kapsar. Çevrilen metne yeni ekleme yapılması talep edilmesi halinde hizmet yeniden ücretlendirilir.

3.14. Herhangi bir başka çeviri bürosu, üçüncü bir kurum/kişi veya Müşteri yazılı ya da sözlü olarak çevirinin doğruluğuna ilişkin yorum yapamaz ve hiçbir şekilde doğruluğunu sorgulayamaz. Tercümenin doğruluğunu sorgulamak ve tespit etmek CanCan Tercüme’nin görevidir. CanCan Tercüme aksi yöndeki taleplerin, isteklerin ve yorumların hiçbirini kabul etmemektedir. Müşteri, CanCan Tercüme’yi tercümeyi yapmakla görevlendirirken bu hususu peşinen kabul eder. Çeviri hizmeti CanCan Tercüme tarafından tamamlandıktan ve Müşteri’ye gönderildikten sonra Müşteri hiçbir koşulda ödeme iadesi talep edemeyecektir. Müşteri bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.15. CanCan Tercüme ile iş ilişkisine giren Müşteri bu iş sözleşmesini ve genel çalışma koşullarını peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bunun tersini asla iddia edemez. Her iki taraf bu iş sözleşmesine ve genel çalışma koşullarına sadık kalacaklarını beyan ve taahhüt etmiş, kendi rızaları ile kabul etmiş/onaylamışlardır. . İşbu Sözleşme Müşteri tarafından onaylandığı ve kabul edildiği an itibariyle resmi ve hukuki geçerlilik taşıyacaktır. Taraflar bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.16. CanCan Tercüme tarafından işin/ hizmetin tamamlanması akabinde ilgili işleme konu belgeler CanCan Tercüme tarafından Müşteri’ye mail yolu ile gönderilecektir. Kargo yapılarak teslim edilmesi gereken belgeler olması halinde (noter onayı hizmeti gibi hizmetlerde) CanCan tercüme Müşteri’ye ilgili belgeleri kargo bedeli Müşteri’ye ait olmak üzere kargolayacak/ postalayacaktır.  Müşteri’nin sözleşme konusu ürün/ hizmeti kargo yolu ile teslim alacak olması halinde; ürün/ hizmeti teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün/ hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Müşteri tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan ürün/ hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ hizmetin sorumluluğu ve hasarlar Müşteri’ye aittir.

3.17.  Müşteri; tercüme edilmesi için göndermiş olduğu belgelere ilişkin tüm hakların kendisinde olduğunu, bu belgelere ilişkin olarak hak sahipliği ile ilgili bir uyuşmazlık ortaya çıkması halinde bu uyuşmazlık bakımından CanCan Tercüme’nin hiçbir şekil ve surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.18. CanCan Tercüme’nin fiyatlar, genel koşullar ve sunulan hizmetler üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 1. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

4.1. CanCan Tercüme’nin işbu sözleşme kapsamında Müşteri’ye sağlayacağı çeviri hizmetine ilişkin bedel Sözleşme konusu işe göre (metnin türüne, uzunluğuna, zorluk derecesine ve aciliyetine göre) sistem tarafından hesaplanacaktır. Bu ücret KDV dahil edilerek hesaplanmaktadır. Müşteri siparişini verirken web sitesi üzerinden güvenli ödeme yöntemi ile CanCan Tercüme’ye Sözleşme konu işin/ hizmetin bedeline ilişkin ödemesini gerçekleştirecektir. Müşteri, ödemeyi gerçekleştirmekle birlikte ödeme koşullarını ve iş akdini imzalamakla ya da bir iş ilişkisine girmekle birlikte CANCAN TERCÜME’nin fiyat teklifini ve ödeme koşullarını peşinen kabul etmiş ve olası hukuki girişimlerden feragat ettiğini onaylamış olacaktır

4.2. Sistem tarafından hesaplanan sözleşme bedeli, Müşteri’nin seçeceği hizmete göre değişiklik arz edebilir. Müşteri’nin yalnızca çeviri hizmetini seçmesi halinde bu bedel sadece CanCan Tercüme’nin vereceği hizmet bedelini (metnin bir dilden diğer bir dile tercüme edilme bedelini) kapsamaktadır. Müşteri’nin onaylama, noter tasdiki, konsolosluk tasdiki gibi ek ücretler doğurabilecek hizmetler seçmesi halinde ise, sistem tarafından hesaplanan bedelin yanı sıra CanCan Tercüme’nin ilgili hizmeti gerçekleştirmeden önce Müşteri’den onay aldıktan sonra aynı işlem için ek bedel talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.3. Müşteri ayrıca mail ya da whatsapp yoluyla Sözleşmeye konu belgeleri CanCan Tercüme’ye ulaştırabilecektir. Bu halde ilgili bedel Banka Havalesi yoluyla CanCan Tercüme’ye ait IBAN numarasına yatırılacaktır.  Banka havalesi ile yapılan ödemelerde dekontun ……….. mail adresine sipariş no açıklaması ile gönderilmesi gerekmektedir.

4.4. Müşteri ödeme işlemini tamamlayana kadar CanCan Tercüme hizmet vermeme hakkını saklı tutar. CanCan Tercüme, banka havalesi ile yapılan ödemelerde ödeme gelmemesine rağmen istisnai ve özel sebepler nedeniyle tercümeyi müşteriye teslim ettiyse, müşteri iş teslim ya da fatura kesim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde çeviri hizmet bedelini (fatura tutarını) CanCan Tercüme’ye ödemekle mükelleftir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda CanCan Tercüme bu sözleşmeden doğan haklarını hukuki yollarla kullanma hakkını saklı tutar.

 1. HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girer. Müşteri’nin CanCan Tercüme’den satın almış olduğu ürünün/ hizmetin Müşteri’ye elektronik ortamda ve/ veya adresine kargoyla teslim edilmesiyle işbu Sözleşme konusu hizmet ifa edilmiş olur. Ürün/ hizmet Müşteri’nin işbu sözleşme kapsamında CanCan Tercüme’ye bildirmiş olduğu e-posta ya da kargo adresine belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 1. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir yazılı anlaşma olmadığı sürece Müşteri’ye aittir. İşbu sözleşme konusu mal/ hizmete ilişkin belgeler/ ürünler kargo ile Müşteri adresine gönderiliyor ise kargo firmasından kaynaklanan ve ürünün Müşteri’ye teslim edilememesi sonucunu doğuran hiçbir halden CanCan Tercüme sorumlu tutulamaz. Siparişi verilen mal/ hizmetin kargo ile gönderilmesi halinde teslimat adresindeki Müşteri-alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı CanCan Tercüme sorumlu tutulamaz. Sözleşme konusu mal/hizmet, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden CanCan Tercüme sorumlu tutulamaz.

 1. CAYMA HAKKI VE KULLANILAMAYACAĞI HALLER

7.1. Müşteri sözleşme konusu mal/hizmet kişiye özel hazırlandığından ancak işleme alınmadan, onay vermeden ve ödeme yapmadan önce cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için müşterinin CanCan Tercüme’ye iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma hakkına ilişkin acil durumlarda telefon ile bildirimde bulunulsa dahi müşteri caydığını belirtir maili de yazılı olarak CanCan Tercüme’ye iletmekle yükümlüdür. Aksi halde Müşteri Sözleşme’den caymış sayılmayacaktır.

7.2. Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 1. Müşterinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ilişkin sözleşmelerde
 2. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile müşteriye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde
 3. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde.
 4. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, CanCan Tercüme işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, CanCan Tercüme için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek veya bu durumlar için satıcıdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu hizmet ve mesafeli satış sözleşmesi, müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girer ve müşterinin CanCan Tercüme’den satın almış olduğu malın ya da hizmetin kendisine elektronik ortamda ve/ veya adresine kargolanması ile son bulur.

 1. GEÇERLİLİK VE DEĞİŞİKLİK

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez. Bu Sözleşme tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında belirlenen alt ve üst limitler doğrultusunda Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Tüketici Hakem Heyetlerinin yetkili olmadığı hallerde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

EK-1: Ön Bilgilendirme Formu

EK-2: KVKK Aydınlatma Metni

EK-3: Gizlilik Sözleşmesi