Çeviri Türleri Nelerdir?

ceviri-turleri-nelerdir

Çeviri türleri, iletişim kurmak hem insan hem de toplum ilişkileri açısından son derece önemlidir. Bir konu hakkında konuşmak, dertleşmek, tartışmak ya da bir duyguyu açıklamak bağlamında zaruridir. Öyle ki, yalnızca ikili insan ilişkilerinde değil toplumsal ve uluslar üstü sistem için de olmazsa olmaz niteliktedir. Farklı kültürleri tanımak ve anlayabilmek sosyal, politik ve ekonomik etkileşimler kurma ve kalkınma açısından hayati önem taşır.

Küresel yapı aynı dili konuşan toplum bireylerinden oluşmadığından ve global etkileşim farklı diller arası iletişimi gerekli kıldığından çeviri yapma ihtiyacı doğar. Örneğin farklı dilde yazılmış bir kaynaktaki bilgiyi öğrenebilmek ya da ülkeler arası ticaret yapabilmek için çeviriye gereksinim vardır. Çeviri hayli önemli olduğundan zamanla bir iş alanı hâlini almış ve kendi içerisinde alt kategorilere ayrılmıştır. Temel olarak çeviri türleri yazılı ve sözlü olmak üzere iki çeşittir.

Sözlü Çeviri Türleri Nelerdir?

Sözlü çeviri alanında simültane çeviri, ardıl çeviri, diyalog çevirisi yer alır. Bu tercüme türünde yazılı kaynaklar üzerinden çeviri yapılabildiği gibi, bir konuşmayı yazıya dökerek bunun tercümesi de yapılabilir.

Simültane Çeviri: Simültane yani eş zamanlı çeviri konuşma ile eş zamanlı yürütülür. Farklı dillerin bir aradalığını içeren uluslararası kongre, seminer, sempozyum ve toplantılarda konuşmacının konuştuğu dil dinleyicilerin anlayacağı, önceden belirlenen dile aynı anda çevrilir. Simültane çeviri teknik donanım, ekipman ve uzmanlık gerektirir. Simültane tercüman konuşmayı bir kabinden kulaklık ile dinler ve mikrofon aracılığı ile dinleyicilere aynı anda aktarır. Çevirmenin tercümesi salondaki ses sistemi üzerinden ya da dinleyicilere verilen kulaklıklar aracılığı ile ulaştırılır. Uzmanlık isteyen bir mecradır çünkü konuşmacının söylediğini aynı anda çevirebilmek deneyim ve bilgi gerektirir. Tercüman, konuşmacının beden dilini yorumlayabilmeli, hedef dildeki söylemleri kaynak dile en uygun biçimde çevirebilmeli ve bunların yanı sıra vurgu, tonlama, ses tonu, gramer ve kelime seçimini çok iyi derecede yapabilmelidir.

Ardıl Çeviri: Ardıl çeviri, diğer adı ile konsekütif çeviri simültane çeviriye nazaran daha küçük çaplıdır. Bu çeviride tercüme daha formal / resmi ortamlarda yapılır. Önemli farklarından biri, ardıl tercüme sırasında çevirmenin teknik donanıma ihtiyacının olmamasıdır. Ardıl tercüme yapılırken tercüman kendisine ayrılan bir masada oturur, konuşmacının söylediklerini hedef dilden kaynak dile çevirir. Ardıl çeviri tercümanı her iki dile de hakim olmalı ve akıcı biçimde konuşabilmelidir.

Diyalog Çevirisi: Konuşmaları çevirmek kolay gibi görünse de teknik bilgi, gramer kurallarına hakimiyet ve anlaşılır biçimde aktarma kabiliyeti gerektirir, bu bakımdan uzman çevirmenlere ihtiyaç vardır. Diyalog çevirisi türünde iki veya daha fazla kişinin karşılıklı konuşmaları tercüme edilir. İkinci bir dilin de konuşulduğu toplantılar bu çeviri türü için iyi bir örnektir.

Yazılı Çeviri Türleri Nelerdir?

Yazılı tercüme çevirisi oldukça geniş bir alanı kapsar. Teknik metin çevirisi, akademik çeviri, ticari metin çevirisi, edebiyat çevirisi, medikal – tıp çevirisi, hukuk çevirisi, internet (web) çevirileri ve yeminli tercüman gerektiren çeviriler yazılı tercüme kategorisinde yer alır. Bahsi geçen bu çeviriler de kendi içerisinde çeşitlenir. Örneğin ticari metin çevirisi kendi için sektörel alt kategorilere ayrılır ve bunlar kaynak ve hedef dilde farklı teknik bilgilere hakim olmayı gerektirir. Söz gelimi, inşaat sektörü ile gayrimenkul sektörünün lügati ve terimleri birbirinden farklıdır. Nitelikli çeviriler için iyi tercüme bürosu tercih etmek kısa ve uzun vadede avantaj sağlar. Uzman çevirmen ekibi ile çalışan çeviri büroları çevirilerin yanlışsız olmasını, net anlaşılabilmesini ve kısa sürede teslim edilmesini sağlayarak hem şirkete hem de şirketin içinde bulunduğu sektöre katma değer sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button7/24 Arayın Hemen Teklif Alın