İngilizce Türkçe Çeviri

ingilizce-turkce-tercume

İngilizce Türkçe çeviri / tercüme , tarihi anlamlandırmayı sağlayan, evrenselliği mümkün kılan, uluslararası ilişkilere kapı aralayan ve kültürel etkileşime imkan sağlayan organik bir araçtır.

Tarih öncesi dönemlere kadar uzayan tercüme bugün büyük bir sektör ve önemli bir iş koludur. Bunun en büyük sebebi çeviriye duyulan ihtiyacın artmasıdır. Ticaret, sanat ve iş kolları farklı dil ve kültürlere tabi olanların anlaşmasını zorunlu kılar. Geniş bir dünya coğrafyası ile etkileşimde olmak pek çok dil ile çalışabilmeyi gerektirir. Türkiye özelinde en fazla ihtiyaç duyulanlardan biri İngilizce tercüme olmaktadır. İngilizce evrensel bir dil olduğundan bu alanda çeviri gereksinimi de haliyle fazladır. Bu durumu hem İngilizce Türkçe çeviri yapan bireysel – kurumsal iştiraklerin fazlalığından hem de eğitim sistemine dahil olan İngilizce öğreniminden anlamak mümkündür.

Nitelikli çevirilerin ortaya konması için tercümanlığın ne anlama geldiğinin çok iyi biçimde kavranması, çeviri sürecinin usulüne uygun ilerletilmesi ve konunun uzmanı çevirmenler aracılığı ile icra edilmesi gerekir.

Çeviri Nedir?

Çeviri esasi itibari ile dilsel sınırların ve dolayısıyla kültürel sınırların aşılmasını sağlar. Post-modern dünya düzenine tabi olan çok kutupluluk ile çeviri hizmetleri büyük önem kazanmıştır. Tercüme bürosu konsepti bu amaca hizmet ederek profesyonel tercüme hizmeti sunar. Çeviri temel olarak sözlü ya da yazılı olarak bir dilden bir başka dile anlamsal bütünlük içerisinde aktarım yapılması anlamına gelir. Bu aktarıma eskiden daha yaygın biçimde tercüme (Kökeni Arapçadır) denilmekteyken günümüzde çeviri kelimesinin daha fazla kullanıldığı söylenebilir. Çevirisi yapılacak olan eserlere “kaynak metin” ve yazılı bulunan dile “kaynak dil” denir. Tercümeyi iki ana başlığa ayırmak mümkündür: Yazılı ve sözlü tercüme. Bu ikisi birbirinden pek çok açıdan farklıdır. Yazılı tercümede kaynak, metindir. Bu metinler roman, tiyatro eseri, makale, tez ve mizah eseri gibi sanatsal açılımlı olabileceği gibi iş amaçlı da olabilmektedir. Sektörel bazlı yazılı çevirilerin kapsamı hayli geniştir. Kimya, biyoloji, inşaat, tıp, eczacılık, otomotiv ve çevre sistemleri ile ilgili dokümanlar, mektup ve dilekçeler, ürün tanıtım broşürleri, bakım – kullanım kılavuzları, finans ve maliyet ile ilgili belgeler, raporlar ve patentler çeviriye ihtiyaç duyulan başlıklardan sadece bazılarıdır.

Sözlü tercüme ise anlık çeviriyi ifade eder. Ardıl ve simültane çeviri sözlü tercümenin iki önemli türüdür. Simültane kelime anlamı olarak “eş zamanlı, anlık” demektir. Bu çeviri türünde tercüman, kaynak konuşmacının söylediklerini anlık çevirir. Bu çeviri türü için simültane firmaları mevcuttur. Eklemek gerekir ki, tercüme fiyatları çevirilerin türü (yazılı ya da sözlü), kaynakların niteliği (teknik bilgi ve birikim gerektiren çeviri metinler gibi), uzunluğu (karakter sayısı), teslim talebinin süresi ve tercümanın uzmanlık derecesi gibi değişkenlere göre farklılaşır.

İngilizce – Türkçe, Türkçe – İngilizce Çeviri

İngilizce Türkçe çeviri diğer tüm diller arası çevirilerde de olması gerektiği gibi usulünce ve ana metne tamamıyla sadık kalarak yapılmalıdır. Tercüme sürecinde çevirmen hem kaynak dile hem de hedef dile hakim olmalı, anlamda yanlışlığa sebep olabilecek ifadelerden uzak durmalıdır. Çevirme sürecinin ilk aşaması çeviri metnini analiz etmekle başlar. Tercüman metni inceleyerek müşteriye çeviri süresi ve karakter sayısı gibi gerekli bilgilendirmeleri yapar. Daha sonra metin uzman tarafından çevrilir. Bu süreçte kaynak metne tam bağlılık ve doğru aktarım esastır. Son olarak da çevrilen hedef metin son okumadan geçer, kaynak metin ile karşılaştırmalı kontrol edilir, gerekli görülürse düzelti yapılır ve müşteriye gönderilir. Bu noktada çeviri büroları ile ve profesyonel çevirmenlerle çalışmanın avantajlı olduğunu; resmi makamlara gönderilecek belge ve dokümanların noter yeminli tercüman tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu da belirtmek gerekir.

CanCan tercüme bürosu olarak hizmet verdiğimiz tüm dillere göz atmak için tıklayın.

CanCan tercüme bürosu olarak tüm hizmetlerimize göz atmak için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button7/24 Arayın Hemen Teklif Alın