İngilizce Yeminli Tercüme

ingilizce-yeminli-tercume

İngilizce Yeminli tercüme, noter onaylı bir belgenin çevirisi yapılırken başvurulan bir tercüme yöntemidir. Bu çeviri yöntemi, diğer çeviri türlerinden farklıdır. Çünkü diğer çeviri türlerinde çevirisi yapılacak olan metnin resmi belge niteliği yoktur. Ayrıca diğer bilindik çeviri hizmetlerinde çeviri belgesinin de bir resmi belge niteliği yoktur. Oysa yeminli çeviride hem mevcut belgenin hem de belgenin çeviri yapılmış halinin resmi belge niteliği vardır. Ayrıca yeminli tercüme, “yeminli tercüman” sıfatına haiz tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Yani her tercümanın yeminli tercüme yapabilme yetkisi yoktur.

İngilizce Yeminli Tercüme resmi belge niteliğindeki bir belgenin İngilizce diline çevirisinin yapılmasıdır. İki kişi arasında geçen ve tamamen kişisel konular içeren bir mektuba “yeminli tercüme” adı altında çeviri yapılmasının imkanı yoktur. Yeminli tercüme gerektiren işlemlerden bazıları ise aşağıda verildiği gibidir.

Uyruk değiştirmek: Çeşitli nedenlere bağlı olarak uyruk değiştirme talebinde bulunan kişilerin, gerekli ve yetkili kişilere sunacakları belgelerin çevirisi yapılabilmektedir. Yapılan bu çeviri, yeminli tercüme olarak adlandırılabilme şartlarını taşımaktadır. Çünkü bahsi geçen çeviri, resmi ve noter onaylı bir belgeye uygulanmaktadır. Yani bahsi geçen çeviri, bir resmi evrak çevirisi olarak adlandırılmaktadır.

Pasaport Çıkarma İşlemleri: Bilindiği üzere pasaport çıkarabilmek için alınması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin bazıları için gerekli ve yetkili kurum tarafından “yeminli tercüme” zorunluluğu konulmaktadır. Bu durumda tercümesi yapılan belge, aslı ile aynı önem ve yetkiye sahiptir. Çeviri belgesinin değer bağlamında asıl metinden bir farkı yoktur.

Çok uluslu şirketleri ile ilgili belge ve anlaşmalarda da yeminli tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır. Şirket bünyesinde birden fazla dil ve ulusa sahip kişi veya kurum bulunduğundan, bir belgenin birden fazla dile çevrilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyaç, haklı ve doğal bir ihtiyaçtır. Bu sebepledir ki çok uluslu şirketler genel olarak bünyelerinde yeminli bir tercüman bulundurmayı ihmal etmemektedir.
Ancak bahsi geçen durumlarda ve daha nicelerinde hizmet verecek olan tercümanların, yani “yeminli tercüman” olarak hizmet sunacak olan tercümanların bazı özellikleri bünyesinde barındırması gereklidir. Bu özellikler aşağıda verildiği gibidir.

Yeminli Tercümanlık

Yeminli tercümanlık yapacak tercümanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Bu husustaki ilk ve en önemli zorunluluk budur. Bu durum, çevirisi yapılacak belgelerin yine Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında “resmi belge” sıfatı taşıyor olması ile ilişkilendirilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına ek, yeminli tercüman olmak için başvuran adayın adli sicil kaydının da temiz olması gereklidir. Bu da güven unsurunun bir gerekliliğidir.

Yeminli tercüme yapılabileceğine dair belge, bilindiği üzere noterlerden alınmaktadır. Bu sebeple bu belge hangi noterlikten alınıyor ise, o noterliğin bulunduğu il sınırı içerisinde ikamet ediyor olmak zorunludur.

Yeminli tercüme yapılabilecek birden fazla dil vardır. Tercümanın tercüme yapmak istediği dili belirtmesi gereklidir. Üstelik dil belirtmek yeterli değildir. Belirtilen dil ile ilgili uzmanlık sertifikası, girilen sınavdan alınan sonucun belgesi, üniversite diploması, dil okuluna gidildiğine dair sertifika ve gerekli olan diğer belgeleri belirtmek zorunludur. Bu belgelerden herhangi birinde bir eksiklik ya da yanlışlık çıkması durumunda noter onayı almak mümkün değildir. Bu sebeple önce belgeler araştırılmalı ve bir araya getirilmeli, sonra başvuruya gidilmelidir.

Yeminli tercüman olmanın resmi şartları yukarıda verildiği gibidir. Bu şartların hepsinde haklı bir yön mutlaka vardır. Ancak yeminli tercüme yapabilmenin şartları resmi şartlar ile sınırlı değildir. Bazı şartlar vardır ki, resmiyette yer almasa da resmi şartlar kadar önemlidir. O şartlar ise aşağıda verildiği gibidir.

Dilde Uzmanlık

Yeminli tercüman olmanın zannımızca en önemli şartı bir dilde uzman olmaktır. Bu şart, resmi şartlar arasında da yer almaktadır. Ancak üzerine eklenecek birçok unsur daha vardır. Bir dilde uzman olunduğunu belirtmek için sertifikalar en büyük göstergedir. Yani en azından resmiyette durum bu şekilde işlemektedir. Ancak sertifikalar daha çok gramer ağırlıklı uzmanlığı tasdik etmektedir. Oysa bir dili öğrenmek, o dilin gramerini öğrenmek ile sınırlı değildir.

Bir dili öğrenmek dili yaşamak demektir. Kelime haznesi, dilin içerisinden çıktığı kültür, dilin içerisinden çıktığı çevre gibi unsurlara da hakim olunarak bir dilde uzman olunabilmektedir. Dilde uzmanlaşmanın bir diğer yolu da deneyimdir. Bir uzmanın eğitimlerde öğrendiklerini pekiştirmesinin en uygun yolu öğrendiklerini yinelemek ve hayata dökmektir. Bu sebeple sürekli çalışarak, deneyimleyerek öğrenmiş olunanlara yenisini eklemek gereklidir.

Yeminli tercüman olmak için gerekli olan bir diğer şart doğru ve eksiksiz tercüme yapmaktır. Tercümeye yorum katmak, tercüme adı altında lokalizasyon gerçekleştirmek hemen her tercümanın yaptığı bir eylemdir. Bu aslında kötü bir şey değildir. İşin profesyonel bir şekilde yapıldığının bir göstergesidir. Çünkü kelime kelime yapılan çeviride anlam aramak yersizdir. Aslında yeminli tercümede de beklenen kelime kelime ve bütünsellikten uzak yapılacak bir çeviri değildir.

Hiç kimse bütünsellikten uzak, anlamsız bir metin teslim almayı istemeyecektir. Yeminli tercümede beklenen, kelimelerin asıl anlamının dışına çıkmadan, metne yorum katılmadan ve metnin asıl düşüncesinin dışına çıkmadan tercüme yapmaktır. Yani bütünsellik arayışı yeminli tercümede de vardır. Ancak buradaki bütünsellik, yoruma açık değildir. Bu nedenledir ki, yeminli tercümanın tercüme metninin sonuna metni eksiksiz ve doğru bir şekilde yaptığına dair ifade eklemesi gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button7/24 Arayın Hemen Teklif Alın