Yeminli Tercüman Kimdir?

yeminli-tercuman-kimdir

Yeminli tercüman nedir ya da kimdir sorusu hem bu mesleği icra etmek isteyenlerin hem de yeminli tercümana ihtiyaç duyanların merak ettiği bir konudur. Yeminli tercüme, iyi derecede yabancı dil bilgisi olan ve bunu ilgili lisans bölümlerinde eğitim alarak tasdikleyen uzman kişilerin noterden aldıkları izin tutanağı karşılığında sunduğu hizmeti ifade eder. Lisans eğitimini mütercim tercümanlık ya da dil bilimleri gibi bölümlerde tamamlayanlar, yurt dışında eşdeğer dil eğitimi almış olanlar yahut yurt dışında uzun süre yaşamış ve “native” derecede yabancı dil bilenler yeminli tercümanlığa başvurabilirler. Yeminli tercüme fiyatları bu işi yapan kişi ve bürolara göre farklılık gösterir.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

En sık karşılaşılan sorulardan bir diğeri de yeminli tercüman nasıl olunur ile ilgilidir. Bir yeminli tercüman en temelde yabancı dili çok iyi bilmeli ve bunu gerekli mecralarda ispat edebilmelidir. Süreç şu şekilde işler: T.C. vatandaşı olan ve yabancı dil bilgisini kanıtlayacak diploma ve türevi bir belgeye sahip olan bireyler notere başvurur.

İngilizce mütercim tercümanlık mezunu olan birinden lisans diploması, sınava girilen dönemdeki dil puanı, transkript, hazırda varsa TOFL ve IELTS sertifikaları, MEB ya da özel kurumlardan alınan yabancı dil eğitim bilgileri ya da sınav sonuç sertifikaları istenir. Haricen, yurt dışında alınan dil eğitimi sertifika ve diplomaları da bu listeye eklenebilir. Yeminli tercüman adayı tüm bu belgelerle notere başvurmalıdır. Noter, başvuru yapanın evraklarını yeterli gördüğü takdirde şu gibi konularda bilgi aktarır:

  • Yeminli tercümanlık nasıl işler?
  • Gelen yabancı evrakların kabul unsurları nelerdir?
  • Çeviri evraklarının hazırlanma yöntemi nasıldır?
  • Çeviri evrakının tasdiki nasıl yapılır?

Başvuran kişinin şartları yerine getirdiğine kanaat olduğunda bir yemin tutanağı / zabtı hazırlanır. Bu izin tutanağında yabancı dili bilme unsurları, tarih ve yemin türü yer alır. Tercüman adayı, tutanağı yüksek sesle okur ve yemin eder. Noter ve başvurusu kabul edilen taraf tutanağı imzalar; belgenin bir nüshası noterde kalır, diğer nüshası da başvuran kişiye verilir. Tüm bu aşamaları başarıyla geçen kişi artık yeminli tercümandır. Bu statü yeminli tercümanın farklı bir dilden çevirdiği özel ve resmî belgelerin altına imza atabilme ve kaşe basabilme yetkisine sahip olduğu anlamına gelir.

Yeminli Tercümanın Yetki Alanı

Yeminli tercüman mevcut durumda tercümanlık mesleğini sürdüren tercümanların hem işleri resmileştirme hem kamusal alanlarda faaliyette bulunma hem de kurum ve kuruluşlarda iş – işlem yapabilme yetkisine sahip olmasıdır. Örneğin, yeminli tercümanın yaptığı, imzaladığı ve kaşe bastığı evrakların resmî kurumlarda geçerliliği varken, yeminli tercüman olmayanların yaptığı çeviriler noterde tasdik ettirilememektedir. Yani, bir belgenin resmi makamlara gönderilmesi gerekiyorsa, bunun yeminli tercümana yaptırılması mecburidir.

Yeminli Tercümanlığa Yönelik Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı dil bilen herkes yeminli tercüman olabilir mi?

Yeminli tercüman olmak için en az bir yabancı dili iyi derecede biliyor olmak gerekmekle birlikte, belirlenen eğitim ya da tecrübe şartlarını da sağlıyor olmak gerekir.

Yurtdışından alınan diploma ve sertifikalar ile Türkiye de yeminli tercümanlık yapmak mümkün mü?

Yurtdışından alınmış olan eğitim belgeleri için denklik sağlanması gerekir. Bunun için YÖK’e denklik başvurusunda bulunmak ve kabul görmek şarttır. Denklik işlemleri tamamlandığında ve resmiyete döküldüğünde evraklarla birlikte notere başvuru aşamasına geçilebilir.

Yabancı uyruklu kişiler yeminli tercüman olabilir mi?

Yeminli tercüman olabilmek ve bu görevi icra edebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur. T.C. vatandaşlığı olmayan kişiler ancak vatandaşlığa geçtikten sonra yeminli tercüman olabilir.

Ayrıca; T.C. devlet dairelerince kabul gören resmî Türkçeyi barındırmayan hiçbir evrak onaylanmaz. Yabancı dildeki diploma ve sertifikalarla başvuru yapacak kişilerin bu belge ve evraklarını noterde tasdik ettirmeleri gerekir. Bunun için noter yeminli tercüme bürosu ya da freelancer yeminli tercüman aracılığı ile tasdik ettirmek şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button7/24 Arayın Hemen Teklif Alın