Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme

Profesyonel Hukuki Tercüme Hizmeti

Hukuk insanlığın ilk dönemlerinden itibaren toplumlar açısından büyük bir öneme sahip kavramların başında gelmektedir. Bir toplumun varlığı, sürdürülebilirliği ve kişilerin bir arada yaşayabilmesinin temelinde hukuk kuralları vardır. Bir diğer deyişle hukukun insanların bulunduğu her alanda yer aldığı açıktır. Bu bağlamda hukuki tercüme ihtiyacı doğmaktadır.

Hukukun terminolojik tanımı şu şekildedir, toplumu düzenleyen ve yaptırımları devlet tarafından kontrol edilerek güçlendirilen kurallar ile yasaların bütünüdür. Kelime olarak Arapça kökene sahip olan hukuk kişilerin, toplumların ve devletlerin başta hareketleri olmak üzere, birbirleriyle olan ilişkilerini denetlemek ve kontrol altına almayı hedeflemektedir. Bu ilişkileri kontrol ederken usulüne uygun olarak çıkarılırken aynı zamanda kamu gücü ile yaptırımları denetlenmektedir. Hukukun işlevleri kısaca aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • Toplumun sınırlarını belirleyerek toplumu belli bir düzen içerisinde tutmaya yardımcı olur.
 • Toplum içerisinde yaşayan kişilerin birbirleri ile ilişkilerini düzenlemek.
 • Toplum içinde var olan ortak yaşamın huzur ve güven içerisinde devam etmesine öncülük eder.
 • Gerekli durumlarda arkasında yer alan kamu gücünün desteği ile adaleti sağlamaktır.
 • Hukuk; birey, toplum, devlet üçgeninde yer alan ilişkilerde ortak bir iyilik ve menfaat halini gözetmektedir.

Hukuk sadece belli toplumlara ait olmamakla birlikte her ülkenin kendi sistemine özgü hukuki düzeni olabilmektedir. Kişiler artık iş, eğitim hayatı, ticaret yapma isteği gibi değişik sebeplerle farklı ülkelere gitmektedir. İşte tam bu noktada hukuki tercüme kavramı ortaya çıkmaktadır.

Hukuki Tercüme Kavramları

Temelde hukuki tercüme kavramının tanımına bakacak olursak hukuk metinlerinin, hukuksal belge, resmi evrak veya makalelerin ihtiyaç duyulan dillere çevrilmesine dayanan bir hizmet olduğu görülecektir. Hukuksal alt yapıya sahip olup tercüme edilmesi gerekebilen kavramlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır,

 1. Mahkeme sonuçlarının yer aldığı karar metinleri,
 2. Uygunluk belgeleri,
 3. Tanık ifadeleri,
 4. Kişiler arası hukuki yazışmalar,
 5. Pazarlama ve satış sözleşme metinleri,
 6. Kişiler arası veya kurumlar arası yapılan sözleşme belgeleri
 7. Bilirkişi veya uzmanlar tarafından hazırlanmış raporlar,
 8. Kanunlar,
 9. Yönetmelikler,
 10. Boşanma evrakları,
 11. İş veya ticari teklifler,
 12. Miras belgeleri ve işlemleri,
 13. İhale belgeleri ile dosyaları,
 14. Lisan ve patent işlemleri il evrakları,
 15. Vekaletnameler tercüme edilmesi gerekebilen hukuki metinlerin başında gelmektedir.
 16. Due Diligence Dosyaları

Türk Hukuk Sitesi’nin kütüphanesinden daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Online Hukuki Tercüme Hizmeti

Gelişen dünya düzeni içerisinde artık kişiler birçok ihtiyacını tek bir tık ile halledebilmektedir. Online eğitimler ile kendini geliştirme imkanı bulurken e-ticaret siteleri ile ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmektedirler. Son yıllarda çeviri sektörü de dijital dünyaya giriş yaparak hızlı bir şekilde adapte olmuştur. Bu hızlı adaptasyonun arka planında dijitalleşme olsa da diğer yandan zaman kavramı da ön plana çıkmaktadır. Resmi evrakların tercüme edilmesinde mahkemelerin ve davaların karar aşamasında acil bir şekilde farklı dilde evraklara ihtiyaç duyulması online çeviri ihtiyacını ortay çıkarmıştır. Geç saatlerde evrak eksikliğinin fark edilmesi gibi durumlarda kişilerin mağdur olması veya sürecin uzama ihtimali göz önüne alındığında online çevirinin büyük bir kolaylık olduğu fark edilecektir.

Acil bir resmi evrakın, makalenin veya belgenin tercüme edilmedi gerektiği durumlarda tercüman aramak gibi bir sürece girmeden firmaların internet siteleri üzerinden EFT, havale veya kredi kartı gibi ödeme yöntemleri kullanılarak online tercüme paketleri satın alınabilmektedir. Online çeviri seçeneğinde de yine tercüme edilecek hukuki metin çevirisinin yeminli, noter onaylı veya apostilli olması gibi taleplerde bulunulabilmektedir. Cancan Tercüme Bürosu olarak tercüme edilecek hukuki metinlerinizi online çeviri yöntemi ile günün istediğiniz saatinde güvenilir ve hızlı bir şekilde tarafınıza iletmekteyiz. Online hukuki metin tercümeleriniz için bizi arayarak danışmanlarımızdan süreç hakkında detaylı bilgi akışı talep edebilirsiniz.

Hukuki metinlerin çevirisi söz konusu olduğunda en önemli detaylardan birisi hukuki metinlerde gizliliğin esas olmasıdır. Hukuki metinlerin içeriğine bakıldığında genellikle kurumlara veya kişilere ait özel ve önemli bilgiler yer almaktadır. Bunun yanı sıra bu metinlerde yer alan gizli bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması önemli bir detaydır. Ancak tercüme söz konusu olduğunda illa belgeleri tercüme edecek üçüncü kişiler ortaya çıkacaktır. Bu sebeple hukuki tercüme yapacak tercümanlar seçilirken son derece dikkatli olunması gerekmektedir. Kurumsal ve güvenilir firmaların tercih edilmesi ile bilgilerin güvenliğinden emin olunacaktır.

Yeminli Hukuki Tercüme Hizmeti

Hukuki metin tercümeleri genellikle mahkemelere sunulan evraklar oldukları için ya noter onaylı olmaları ya da yeminli olarak teslim edilmeleri beklenir. Bir kişi hukuki metin tercümesi yaptıracaksa ve yeminli olması gerekiyorsa tercümeyi yapan yeminli tercümanlar tarafından yapılması büyük bir önem taşımaktadır. Tercüme edilen metinlerin imzalanmasının arka planındaki amaç yapılan tercümenin doğru bir şekilde yapıldığının beyan edilmesidir.

Özellikle boşanma, ihale veya ticari amaçlar gerekli olan belgelerin yeminli tercümanlar tarafından hazırlanması son derece önemlidir. Cancan Tercüme Bürosu hukuk alanında uzman yeminli tercümanları ile hızlı ve güvenilir bir şekilde hukuki metinlerinizi tercüme eder ve kısa sürede tarafınıza ulaşmasını sağlar.

Kaliteli Tercüme için Hukuk Terminolojisine Hakim Olmanın Önemi

Hukuk kendisine ait derin terminolojik kavramlara sahip bir bilimdir. Ve her dilde kullanılan hukuki terimler farklılık gösterebilmektedir. Resmi evraklarda ve belgeler gibi hukuki metinlerin kendilerine özgü ağır bir dili bulunmaktadır. Tercüme işlemi tamamlandıktan sonra mutlaka son bir kontrol işleminin yapılması gerekmektedir. Çünkü hukuki metinlerde yapılacak en küçük hata kişilere olumsuz bir şekilde yansımaktadır.

Hukuki Çeviri Türleri Nelerdir?

Pek çok alanda hukuki çeviri yapılabilir. Tercümenin türü çevrilmesi gereken belgenin türüne bağlıdır. Hukuki tercüme türleri şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Sözleşmeler: Sözleşmeler karşılıklı olarak yapan kişilere belli sorumluluklar ve kısıtlamalar yükler.  Bu nedenle sözleşmelerin tercümesi yapılırken, çevirinin net ve ifadeler eksiksiz bir şekilde olmalıdır.
 • Evlilik ve Boşanma Evrakları: Türk vatandaşı olan bir kişinin yabancı uyruklu birisi ile evlenmesi durumunda evleneceği kişiden resmi kurumlar tarafından istenilen belgelerin tercümesinin yapılması gerekecektir. Aynı şekilde yurt dışında evlilik işlemlerini gerçekleştirmek isteyen bir Türk’ten istenilen belgelerin de noter onaylı ve yeminli bir şekilde tercüme edilmesi gerekecektir. Diğer yandan aynı şartlar altında evlilik işlemlerini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sebepten dolayı boşanma talebi oluşturan kişilerden istenilen evraklarında tercüme edilmesi gerekecektir.
 • Tanık ve Sanık İfadeleri: Yaşanılan bir mahkeme sürecinde sanık veya tanık taraflarından birisinin yabancı olması durumunda verilecek ifadelerin bir tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir. Tanıkların ifadesinin tercümesi resmi kurumlara aktarılacağı için ekstra özenli ve yanlışsız olması son derece önemlidir.
 • Patentler: Patent, bir alanda buluş yapmış ve buluşuna ait hakların kişiye ait olmasını sağlayan haklardır. Bu belgenin diğer ülkelerde kullanabilmesi için tercümesinin yapılması gerekecektir. Patent tercümeleri belgede yer alan hakların tercüme edilerek çeviri metnine eksiksiz bir şekilde aktarılmasına bağlıdır.
 • Lisanslar, miras işlemleri, beyannameler, ihale evrakları ve uzman raporları da hukuki metin sınıflamasına dahil evraklardır. Bu resmi evraklarından tercümelerinde de noter onayı gerektiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Katı hukuki dil çizgisinde tercüme esnasında hata olması durumunda taraflar büyük problemlerle karşılaşabilecekleri için bu metinlerin tercüme edilmesi gerektiğinde alanında uzman, hedef dil ve kaynak dil konusunda uzmanlaşmış, gerekli eğitimleri almış yeminli tercümanlara danışılması tavsiye edilir.

Hangi Dillerde Hukuki Tercüme Hizmeti Verilmektedir?

Hukuki metin tercümelerinde kısıtlı bir dil çerçevesi yoktur. Hukuki metnin hangi alanda ve hangi ülkede kullanılacağına bağlı olarak dil konusunda çeşitlilik gözlemlenebilmektedir. Ancak profesyonel tercüme ihtiyaçlarında kişilerin bildiği dil alt yapısı genellikle yeterli olmamaktadır. Çünkü tercüme yapılırken dümdüz bir şekilde kelime bazlı çeviriler metinlerde anlam kaymalarına neden olabilmektedir. Bu sebeple hukuki metinlerin tercümesinin bu alanda uzmanlaşmış tercümanlara yaptırılması güvenilir sonuç alınmasına yardımcı olacaktır.

Hukuki metin tercümelerinde en sık kullanılan hedef dil olarak İngilizce sayılsa da ticari ilişkilerin kuvvetli olduğu Çin, Rusya, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin ana dilleri de tercüme konusunda ön plana çıkmaktadır.

Hukuki Tercüme Fiyatları

Bir hukuki metnin çeviri ücreti belirlenirken göz önünde bulundurulan bazı kriterler vardır. Bu kriterler kısaca aşağıdaki gibidir

 • Tercüme edilmesi talep edilen hukuki metnin karakter sayısı,
 • Hukuki metnin tercüme edilmesi talep edilen hedef dil ve kaynak dili oldukça önemli bir kriterdir.
 • Tercüme edilen hukuki metnin tercümesinin noter onaylı olmasının talep edilmesi veya apostil talep edilmesi durumunda da ücretlendirilmesi değişecektir.
 • Tercüme fiyatlarını belirleyen bir diğer önemli kriter de çeviri metninin teslim zamanıdır. Acil teslim edilmesi talep edilen metinlerin fiyatları standart zaman diliminde teslim edilecek çevirilere göre farklılaşacaktır.

 

Belgeniz için hemen teklif almak için tıklayın.

CanCan tercüme bürosu olarak verdiğimiz tüm dillere göz atmak için tıklayın.

CanCan tercüme bürosu olarak tüm hizmetlerimize göz atmak için tıklayın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button7/24 Arayın Hemen Teklif Alın